Contact
/aanmelden.

Heeft u interesse in een bezoek aan onze dagbesteding?
Neem dan telefonisch contact met ons op via: 06-45238766
of per e-mail dagbestedingdescheperij@gmail.com.

Adres

Mjûmsterwei 37 • 9243 SK Bakkeveen

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:
9:30 – 16:00 uur

Telefoon & e-mail

06-45238766
dagbestedingdescheperij@gmail.com

1. Huisbezoek + intake gesprek

Samen met u als toekomstige bezoeker van de dagbesteding (en eventueel familie/mantelzorger) vindt er eerst een vrijblijvend huisbezoek met aanvullend een intakegesprek plaats. Tijdens dit bezoek bespreken we; de reden van dagopvang, de wensen en verwachtingen en de mogelijkheden.

2. Proefdraaien

Na het intakegesprek heeft u de mogelijkheid om een keer gratis proef te komen draaien. Deze dag is zowel voor u als bezoeker als voor ons bedoeld om te ervaren of het klikt en of er wordt voldaan aan verwachtingen.

3. Evaluatiegesprek

Na afloop van deze proefdag volgt er een evaluatiegesprekje waarin we kijken naar eventuele aanmelding. Ook zoeken wij contact met de mantelzorger over onze bevindingen.

Ziet u het niet zitten om direct een hele dag bij ons te komen. Dan mag u natuurlijk altijd bij ons binnen lopen voor een kop koffie. Op deze manier proberen we de opvang laagdrempelig te houden.

Dagbesteding de Scheperij zorglandwinkel bakkeveen foto van eigenaren

F.A.Q.

Veel gestelde vragen

Kan ik eerst een keer komen kijken op de dagbesteding?

U bent altijd welkom om sfeer te komen proeven op onze dagbesteding. Wij stellen het wel op prijs als u hiervoor een afspraak maakt.

Is het mogelijk om een dag af te zeggen of te ruilen?

In overleg met de dagbesteding kunt u minimaal 24 uur van tevoren een dag afzeggen of ruilen.

Hoe vraag is dagbesteding aan?

U kunt dagbesteding aanvragen via de website van uw gemeente of via het WMO-loket. Een consulent van de gemeente komt binnen 6 tot 8 weken bij u langs om te kijken wat u nodig heeft. Daarna ontvangt u een indicatie met een aantal dagen.

Hoe kan ik mee aanmelden voor de dagbesteding?

Om deel te nemen aan de dagbesteding heeft u een WMO-indicatie nodig. Als u de dagbesteding wilt bezoeken om mee te doen aan activiteiten en sociale contacten op te doen, dan kunt u hiervoor een indicatie aanvragen bij het gebiedsteam van uw gemeente. Zij stellen samen met u uw behoefte aan ondersteuning vast. We komen bij u op huisbezoek om de administratieve zaken te regelen en uw vragen te beantwoorden. Daarna kunt u beginnen op de dagbesteding.

Ik heb een PGB. Kan ik deelnemen aan de dagbesteding?

Indien u beschikt over een PGB kunt ook gebruik maken van onze dagbesteding.

Betaal ik een eigen bijdrage voor dagbesteding?

Er geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor).

Wie regelt en betaalt het vervoer naar de dagbesteding?

Uitgangspunt is dat de dagbesteding zo dicht mogelijk bij het woonadres is. We gaan er vanuit dat u met eigen vervoer van en naar de dagbesteding gaat. Is dit niet mogelijk? Dan regelt en betaalt de dagbesteding het vervoer.

U heeft een klacht, wat nu?

Dagbesteding de Scheperij zet zich in om dagbesteding te bieden in een plezierige en ongedwongen sfeer. Vertrouwen en een open houding naar elkaar vinden wij belangrijk. Wij hopen dan ook dat u zich zo veilig voelt bij ons, dat alles besproken kan worden. Toch kan het gebeuren dat u om wat voor reden dan ook een klacht hebt. Dagbesteding de Scheperij heeft een klachtenprocedure en is aangesloten bij een externe klachtencommissie.

Hebt u nog verdere vragen?

Mocht u nog verdere vragen hebben dan vragen wij u om contact met ons op te nemen.

Volg ons