Visie

Bij dagbesteding de Scheperij staat de deelnemer centraal. Wij willen bijdragen aan kwaliteit van leven van iedere individuele deelnemer. Dit doen we door vanuit onze kwaliteiten de juiste ondersteuning te bieden.

Dagbesteding de Scheperij is een kleinschalige dagbesteding voor ouderen die om wat voor reden dan ook dagbesteding nodig zijn. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers zich op hun gemak voelen en in hun waarde worden gelaten, op deze manier kan er een vertrouwensband worden opgebouwd. Dagbesteding de Scheperij biedt een gestructureerde en zinvolle dagbesteding en probeert de zelfredzaamheid in stand te houden of daar waar mogelijk te vergroten.

In ons aanbod voor zorg is de behoefte van de deelnemer ons uitgangspunt. Het samenwerken met familie en naasten zien wij als grote meerwaarde. Per deelnemer wordt gekeken naar hobby’s en interesses maar ook mogelijkheden en beperkingen. Samen stellen we een begeleidingsplan om welke geregeld met de bezoeker en 1e contactpersoon wordt geëvalueerd.

Wij bieden een duidelijk dagritme aan, waarbij de vaste eetmomenten centraal staan.

AANMELDEN

Heeft u interesse in een bezoek aan onze dagbesteding?

Neem dan telefonisch contact met ons op of via e-mail.

Adres

Mjûmsterwei 37 • 9243 SK Bakkeveen • Friesland

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag:
9:30 - 16:00 uur

Telefoon & e-mail

06-45238766
dagbestedingdescheperij@gmail.com